بسمه تعالی گروه فلسفه­ ی اداره­ کل شهر تهران، اقدام به برگزاری فراخوان نقد و بررسی کتاب فلسفه­ ی سال چهارم نموده ­است. دبیران محترم فلسفه و منطق می ­توانند نقد و بررسی خود را از این کتاب، تا تاریخ 94/10/20 از طریق ایمیل به کروه فلسفه ارسال نمایند. - ضمن نقد و بررسی دقیق و علمی کتاب فوق، دبیران می­ توانند پیشنهادات و طرح ­های خود راجهت تالیف کتاب جدید، در خصوص محتوا، موضوعات و شیوه ­ی تبیین کتاب ارائه نمایند. - ایده­ ها وطرح ­های پیشنهادی می ­توانند علاوه بر فلسفه ­ی چهارم، ناظر بر کتاب­های منطق و فلسفه ­ی سال سوم نیز باشد.

مشاهده متن کامل ...