پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

خانه و خانواده از منظر رضا (علیه السلام) (2)
درخواست حذف اطلاعات
در حالی بود که جواد کودک بود. از او به بزر یاد می کرد و در نهایتِ بلاغت و زیبایی جواب نامه هایش را می داد. در صحبت با فرزندش بسیار صمیمی بود و با تع ری مثل «رفیق» صدایش می کرد.به شیوه های مختلف ...خانه محل آرامش است و خانواده علت آن. این آرامش را در هیچ جای دیگری نمی توان یافت و همین است که سبب عروج روح و یاد خدا و سعادتمندی انسان ها می شود. در این نوشتار به گوشه ای از دیدگاه های رضا (علیه السلام) در خصوص خانه و خانواده می پردازیم.منبع: http://farahani313. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زند ی / نتیجه تواضع
درخواست حذف اطلاعات
« افتاد آموز اگر طالب فیضی » خدا صلى الله علیه و آله: إنّ َّواضُعَ یَزیدُ صاحِبَهُ رِفعَةً ، فتَواضَعُوا یَرفَعْکُمُ اللّه؛ همانا فروتنى، بر بلندمرتبگى (رفعتِ) صاحب خود مى افزاید. پس فروتن باشید تا خداوند ، شما را مرتبه بلند بخشد. الکافی : ج 2 ص 121 ح 1؛ حکمت نامه اعظم: ج8، ص346منبع: http://farahani313. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زند ی / روش کاهش ناهنجاری ها
درخواست حذف اطلاعات
« ارشاد عملی » على علیه السلام: أصْلِحْ المُسی‏ءَ بحُسْنِ فِعالِکَ ، ودُلَّ علَى الخیرِ بِجمیلِ مَقالِکَ؛ با رفتار نیک خود ، بدکار را اصلاح کن ، و با گفتار نیکویت ، به سوى خوبى رهنمون باش. غرر الحکم، ح2304؛ دانشنامه قرآن و حدیث: ج15، ص216منبع: http://farahani313. /

مشاهده متن کامل ...
خانه و خانواده از منظر رضا (علیه السلام) (2)
درخواست حذف اطلاعات
خانه و خانواده از منظر رضا (علیه السلام) (2) در حالی بود که جواد کودک بود. از او به بزر یاد می کرد و در نهایتِ بلاغت و زیبایی جواب نامه هایش را می داد. در صحبت با فرزندش بسیار صمیمی بود و با تع ری مثل «رفیق» صدایش می کرد.به شیوه های مختلف ...خانه محل آرامش است و خانواده علت آن. این آرامش را در هیچ جای دیگری نمی توان یافت و همین است که سبب عروج روح و یاد خدا و سعادتمندی انسان ها می شود. در این نوشتار به گوشه ای از دیدگاه های رضا (علیه السلام) در خصوص خانه و خانواده می پردازیم.منبع: http://farahani313. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.