ضرورت نصب و بهره برداری از داربست­ های ایمن، هنگام کار در ارتفاع از سوی خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای ابلاغ به شهرداری ها و دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه به معاونت های امور عمرانی استانداری­ها ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این موضوع با توجه به وظیفه شهرداریها در ا ام درج رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه­های ساختمانی ،وفق بند الف ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، و با توجه به درخواست تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص مباحث ایمنی کار در عملیات ساختمانی به ویژه کار در ارتفاع و اهمیت آن به تمامی شهرداری ها و دهیاری های تابعه استان ها و سایر مراجع صدور پروانه، ابلاغ شد. شهرداری ها و دهیاری های استان ها و سایر مراجع صدور پروانه می بایستی نسبت به درج موضوع نصب و بهره برداری از داربست­های ایمن، هنگام کار در ارتفاع در پروانه صادره و همچنین رعایت آیین نامه حفاظتی کارگاه­های ساختمانی و آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده 85 قانون کار و نیز رعایت کامل مبحث 12 مقررات ملی ساختمان اقدام لازم به عمل آورند. در این زمینه حوزه های معاونین امور عمرانی استانداری های سراسر کشور نظارت لازم را به عمل می آورند.

مشاهده متن کامل ...