علی محمد میری شهردار پاوه می شود به نقل از آفتاب کرمانشاه : براساس اخبار رسیده به این سامانه خبری طی روزهای آینده آقای علی محمد میری به عنوان شهردار پاوه منصوب خواهد شد. این گزارس حاکی است که آقای میری اص ا اهل شهرستان آبادغرب می باشد که با رای اعضا شورای شهر پاوه جهت تصدی پست شهرداری پاوه به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه معرفی شده است.

مشاهده متن کامل ...