جمعی از فرهیختگان و پژوهشگران کرمانشاهی با اعترض به حضور دیرهنگام ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان معتقدند با زمان اندک ت دیگر فرصتی برای رسیدگی به مشکلات بیکاری جوانان نیست.

مشاهده متن کامل ...