اختصاصی از فایلکو طرح توجیهی احداث باغ زیتون 100 تاری.pdf با و پر سرعت . دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزیظرفیت اسمی تولیدات: 100 تارنوع تولیدات: زیتونتعداد شاغلین: 13 نفر5320 میلیون ریال / سرمایه گذاری کل طرح: 085245 میلیون ریال / سرمایه گذاری ثابت: 6874 میلیون ریال / سرمایه در گردش: 414080 میلیون ریال / درآمد سالیانه: 005100 میلیون ریال / درآمد سالیانه: 002401 میلیون ریال / سود ویژه: 303400 میلیون ریال / سود ویژه: 902 سال (براساس متوسط درآمد فروش 10 ساله) / دوره بازگشت سرمایه: 245 درصد (براساس متوسط درآمد فروش 10 ساله) طرح توجیهی احداث باغ زیتون 100 تاری. فایل word شامل 17 صفحه. برآورد هزینه ها و سود. مناسب برای اخذ تسهیلات بانکی تایید شده دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی و زارعت تعاون با طرح توجیهی احداث باغ زیتون 100 تاری.pdf

مشاهده متن کامل ...