اختصاصی از فایلکو پروژه رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی. doc با و پر سرعت .         نوع فایل: wordقابل ویرایش 46 صفحه مقدمه: با توجه به پیشرفت روز افزون دانش و فن آوری، و همچنین اهمیت فراوان یادگیری و توانایی حل مسائل و مشکلات پیچیده عصر فن آوری، شناخت همه جانبه توانمندی های روان شناختی، اهمیت ویژه ای یافته است. دراین میان عواملی که درموفقیت فردی در ابعاد تحصیلی، شغلی، شوئی دخیل هستند بیش از پیش مورد توجه ومطالعه قرار گرفتند. نکته شایان ذکر است که هوش بهریا iq به تنهایی درموفقیت افراد درابعاد ذکر شده نقش چندانی ایفا نمی کند. درکشورهای پیشرفته بحث بهره هیجانی و هوش هیجان مطرح شده است. این مفهوم در مؤسسات، سازمانها و مراکز صنعتی و به خصوص درمصاحبه های استخدامی کابرد فراوان دارد. زیرا هوش هیجانی بالا درموفقیت افراد تأثیر فراوان دارد. البته مشروط بر آن که فرد از یک بهره هوشی نرمال برخوردار باشد. تعریف هوش هیجانی (eq)اصطلاح هوش هیجانی درسال 1995 توسط دانیل گلمن مطرح شد. گلمن هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی یعنی توانایی مهارتمایلات عاطفی و هیجانی خود، درک خصوصی ترین احساسات دیگران، رفتار آرام سنجیده درروابط انسانی، به عبارت دیگر، فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار است، به خوبی می تواند احساسات خود را مهار کند و آنها را به شکل مناسب بیان کند. فهرست مطالب:هوش هیجانی مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار- آنتعریف قابلیت هیجانی از دیدگاه « کارولین سازی» ده مقیاس ها 1-خود آگاهی هیجانی2- قاطعیت3-حرمت نفس 4-خودشکوفایی5-استقلال6-همدلی 7-روابط بین فردی8-مسئولیت پذیری اجتماعی9-حل مساله 10-واقعیت سنجی11-انعطاف پذیری12-تحمل فشار روانی13-کنترل تکانه14- سندیکارآفرینیهیجان ها و نقش آنها در محل کارهوش هیجانیشرکت کنندگانمباحثهمولفه های هوش هیجانی تحقیقات انجام شدهاهمیت کارآفرینی کارآفرینی نوش داروی لحظات دشواری کارآفرینی مسیر خودشکوفاییوظایف کار‏آفرینمدلی ا ...

مشاهده متن کامل ...