اختصاصی از فایلکو پاو وینت تاریخ شناسی پایه پیش ی انسانی مبحث زندگی نامه و تاریخ - 19 اسلاید با و پر سرعت .    زندگی نامه: هر نوع نوشته کوتاه و بلند که حاوی آگاهی هایی از تمامی یا بخش هایی از دوران زندگانی یا شه ی یک فرد باشد. 2) حسب حال: زندگی نامه ای که توسط خود شخص نوشته می شود.3) سیره، رجال وَفَیات (در گذشتگان): شرخ حال هایی که بعضی از آن ها شامل شرح زندگانی یک تا صدها نفر می شوند.مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت تاریخ شناسی پایه پیش ی انسانی مبحث زندگی نامه و تاریخ - 19 اسلاید

مشاهده متن کامل ...