اختصاصی از فایلکو پاو وینت تاریخ شناسی پایه پیش ی درس ششم - 17 اسلاید با و پر سرعت .    -با وزن و عیار خود  : توان اقتصادی ت-پراکندگی سکه ها : رواج تجارت-گسترش روابط تجاری : وجود امنیت اجتماعی-عیار پایین سکه : فساد و ضعف مالی حکام و ضرابخانه ها و ناتوانی اقتصادی-پنهان سکه ها : عدم امنیت در جامعه-سکه های مسی کم ارزش : نیاز مردم به لوازم روزمرهمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت تاریخ شناسی پایه پیش ی درس ششم - 17 اسلاید

مشاهده متن کامل ...