اختصاصی از فایلکو پروژه مالی درباره شرکت نوین گستر سایپا با و پر سرعت . فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 23 صفحه     فهرست: اطلاعات شرکت...................................................................................3مقدمه..............................................................................................4عملکرد شرکت....................................................................................5آینده شرکت.......................................................................................5موضوع فعالیت...................................................................................5افتخارات گروه نوین گستر سایپا...............................................................6اه لیزینگ نوین گستر سایپا...............................................................7سرمایه گذاری ها................................................................................8درآمد حاصل از ارائه خدمات..................................................................10بررسی صورت های مالی......................................................................11خلاصه اطلاعات مالی..........................................................................13درآمد حاصل از ارائه خدمات وهزینه سود و کارمزد تامین...............................14بررسی روند سود دهی.......................................................................15نسبتها(نقدینگی-بدهی-سودآوری)............................................................16بررسی روند درآمد ناشی از تامین مالی.....................................................18بررسی نسبت قیمت به درآمد صنعت و شرکت..............................................19تعیین ارزش ذاتی هر سهم...................................................................21نتیجه گیری......................................................................................22  با پروژه مالی درباره شرکت نوین گستر سایپا

مشاهده متن کامل ...