اختصاصی از فایلکو پاو وینت ریاضی پایه پیش ی انسانی مبحث مثال نقص - 7 اسلاید با و پر سرعت .    مثال نقص:به مثالی گفته می شود که کمیت حکمی را نقص کند.مثال نقص جزوه استدلال ها نمی باشد.بهترین پیشنهاد برای حل تست های مثال نقص روش مع است.تذکر: روش مع یعنی استفاده از گزینه ها البته می توان به روش رد گزینه نیز اشاره نمودمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت ریاضی پایه پیش ی انسانی مبحث مثال نقص - 7 اسلاید

مشاهده متن کامل ...