اختصاصی از فایلکو پاو وینت عربی پایه پیش ی انسانی درس دوم - 13 اسلاید با و پر سرعت .    انواع المشتق: اسم الفاعل – اسم المفعول – اسما المکان و ا مان – اسما فضیل- اسم الاله- الصفه المشبه – اسم المبالغهمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت عربی پایه پیش ی انسانی درس دوم - 13 اسلاید

مشاهده متن کامل ...