اختصاصی از فایلکو مقاله یت با و پر سرعت .  مشخصات این فایل عنوان: یت فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 13این مقاله درمورد یت می باشد. خلاصه آنچه در مقاله یت می خوانید :آیا کتاب مقدس آسمانی والهی استبه طور کلی کتاب مقدسی که اکنون مورد قبول یان  است اساسی ندارد وساختگی است.شواهدی ساختگی بودن کتاب مقدس بسیار است که برای نمونه به قسمتی ازآنها اشاره می شود:1-تناقضاتی که بین عهد جدید و عهد عتیق پایین سایر رساله ها ی آنها به چشم می خورد.2- موهومات و افاتی که در سرتاسر کتاب مقدس مشاهده می شود از قبیل ( خواری انبیا)و کشتی گرفتن یعقوب با خدا)3- ناقص بودن کتاب مقدس از نظر معارف الهی و غیرآن...وقتی در فصول مختلف کتاب دقیق می شویم می بینیم که می گوید: خدا راه می رود ،پشیمان می شود،علم خدا محدود و متناهی است و...4-اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی : (فیالیس شاله)در مورد کتاب مقدس چنین گفته : در هر حال این ها آثار انسانی است و غیر ممکن است که این کتابها گفتارخدا شمرده شود .عهد جدید انجیل و رساله هایی که به و شاگردان نسبت داده می شود مورد اعتبار نیست زیرا فاقد سند تاریخی و متن کامل است .حوادث تاریخی و دخل و تصرف هایی که رخ داده آنها را خالی از دگرگونی و تحریف باقی نگذارده و نیز سبک این نوشتارها با سبک و نوشته ی  ان تفاوت روشنی دارد. در قرآن گفته شده نه کشته شد ونه به دار رفت واما بسیاری پنداشتند اورا به دار زدند و یقینا اورا نکشتند ولی اناجیل 4گانه کنونی همگی مسئله ی مصلوب شدن (به دار آویختن) (ع) وکشته شدن او را ذکر د بسیاری براین باورند و را فرزند خدا ویکی از خدایان سه گانه می دانند که هدف اصلی آمدن اوبه این جهان فدا شدن و باز ید گناهان بشر بوده است می گویند او آمده تا قربانی گناهان ما شود او برآویخته و کشته شد تا گناهان بشر را بشوید و جهانیان را از مجازات نجات دهد. بنابراین راه نجات را منحصرا در پیوند با و اعتقاد به این موضوع  می دانند. به همین دلیل گاهی یت را مذهب نجات یا فدا می ...

مشاهده متن کامل ...