اختصاصی از فایلکو پاو وینت علوم اجتماعی پایه پیش ی انسانی درس اول - 10 اسلاید با و پر سرعت .   تعامل جهان فرهنگی و جهان عینی:بین جهان های مختلف ارتباط و تعامل وجود دارد درباره جهان های مختلف و چگونگی ارتباط و پیوند آنها نظرات متفاوتی وجود دارد؛مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت علوم اجتماعی پایه پیش ی انسانی درس اول - 10 اسلاید

مشاهده متن کامل ...