اختصاصی از فایلکو پاو وینت علوم اجتماعی پایه پیش ی انسانی درس هشتم تحولات نظام جهانی - 23 اسلاید با و پر سرعت .     عدم تعهد، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس ی، جامعه ی کشورهای آسیای جنوب شرقی (سیتو) و.... که در قالب پیمان های منطقه ای بین ت ها در برابر سیاست جهانی سازی قدرت های برتر اقتصاد اروپایی و یی شکل می گیرند .مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت علوم اجتماعی پایه پیش ی انسانی درس هشتم تحولات نظام جهانی - 23 اسلاید

مشاهده متن کامل ...