امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه ای می پردازد در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می شود و سپس روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه ای در ایران اشاره می گردد دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 35 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 33 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 15 تمام فایل ها این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه ای می پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می شود و سپس روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه ای در ایران اشاره می گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه ای هستند مورد بررسی قرار می گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می شود. انواع برنامه های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می پذیرند، بررسی شده و سپس را ارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه آن ارائه می شود. کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل فهرست مطالب چکیده - مقدمه امنیت شغلی در آینده تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار قوانین تی و ایمنی و سلامت حرفه ای قوانین ایمنی و سلامت حرفه ای در ایران موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه ای محیط کار فر ...

مشاهده متن کامل ...