سید محمد احصایی زادهٔ هشتم تیر سال ۱۳۱۸ درقزوین است. وی از هنرمندان معاصر در عرصهٔ خوشنویسی، گرافیک و نقاشی است. او فارغ حصیل دانشکدهٔ هنرهای زیبای تهران است و سال ها در همین دانشکده و دانشکدهٔ هنر ا هرا تدریس کرده است. احصایی بیش از ۵۰ سال است که در حوزهٔ خوشنویسی، نقاشی و گرافیک فعالیت می کند. او یکی از پایه گذاران نقاشیخط در دورهٔ معاصر ایران است و با مجموعهٔ نقاشیخط های خود اعتباری جهانی یافته است. بقیه آثار در ادامه مطلب:

مشاهده متن کامل ...