در این مستند به معرفی ایل قره پاپاق، آداب، رسوم و فلکلور آنها هنگام کوچ پرداخته می شود. این مستند در پنج قسمت ساخته شده است و از شبکه مستند سراسری صدا و سیمای پخش شده است.  مستند یایلاق نغمه لری قاراپاپاق نغمه لری       مستند یایلاق نغمه لری قسمت 1 مستند یایلاق نغمه لری قسمت 2         مستند یایلاق نغمه لری قسمت 3   مستند یایلاق نغمه لری قسمت 4   مستند یایلاق نغمه لری قسمت 5

مشاهده متن کامل ...