پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

در سایه ی یک نگـــاه
درخواست حذف اطلاعات
در سایه ی یک نگـــاه گاهی می توان دمی آسود در جاری یک صـــدا گاهی می توان غرق بودن شد در حجم بودن عـشــق گاهی می توان هیچ شد در اوج یک آسمان مـهـــر گاهی می توان از هزاران قله گذشت می توان در هجوم تمام هستها نیست شد و در برابر تمام نبودنها به یک بـــودن بالید ...

مشاهده متن کامل ...
عشقم باش
درخواست حذف اطلاعات
کاری کن که دنیا و تمام جهان را فراموش کنم من را در آتش ِ عشقت بسوزان بگذار قشنگترین جملات را برایت بخوانم اگر تمام دنیا و جهان را بگردم امکان ندارد عشقی همچون عشق تـــو پیدا کنم هر چه قدر به تـــو بگویم دوستت دارم باز هم برای تو کم است ...

مشاهده متن کامل ...
شعله عشق...
درخواست حذف اطلاعات
موهایم را همچون امواج وشان دریا در نسیم نفسهایت آرام آرام رها می کنم و لذت با تو بودن را همچون تماشای غروبی دل انگیز تا مرز جنون احساس می کنم و تو با من همراه می شوی لحظه به لحظه با من اوج خواهی گرفت در آسمان عشق و به انتهای خوشبختی خواهیم رسید آنجایی که حتی کبوتران برای رسیدن به آن سر باز می زنند انگشتانم صورتت را لمس می کند نگاهم را در نگاهت غرق می کنم و آغوش تو برایم بهشت می شود بهشتی از جنس گلهای رز قرمز آتشین که با هیچ کجای دنیا عوض نمی کنم ...

مشاهده متن کامل ...
با من چه کردی؟
درخواست حذف اطلاعات
هر گاه که یادت در آغوش لحظه هایم به در می آید قلبم با لهجه ی شیرین سکوت ، فقط تو را می خواند تو را می خواهم با تمام قلب و روحم تو را که از من با من مهربانتری تو را که در چارچوب نگاهت مهربانی قاب شده است و با هر لبخندت ، هزاران پروانه ی شوق در دلم به پرواز در می آیند ...

مشاهده متن کامل ...
بــا تـــو بــودن
درخواست حذف اطلاعات
نگاهت که می کنم چیزی مرا از " نداشـتـن " ها جدا می کند با تـــو که می خـندم قفل های این روزها باز می شوند در تـــو که می میرم جاودانگی ، ترانه ی مرغان خوشخوان روزگارم می شود چه خوش اتفاقی ست بــا تـــو بــودن عاشقانه که صدایم می کنی نامم دل انگیــزترین آوای دنیــا را به خود می گیرد ...

مشاهده متن کامل ...
اهـــستـــــه به ســــــــــــــوِیــــــت قدم برمیدارم
درخواست حذف اطلاعات
...اهـــستـــــه به ســــــــــــــوِیــــــت قدم برمیدارم ...باهــــر قدم تپش قلـــبــم بیــشـــتر میشود ...انـــگار در حال پـــــروازم ...حالـــــــم دســــت خودم نیســـت ...میخواهــــم زودتر به تو بـــــرسم ...میخواهــــم انقــدر به تو نزدیک شوم تا نفس هایــــ گـــرمت با صورتم برخـــور کند ...انقـــدر که صدای قلبت را بشنوم ...انگـــاه دستانت را میگـــیــرم!!! ...در نگــــاهـــــــــت خیـــره میشـــوم ...اه...خدای من ...چقـــــدر این دستان مرا ارام میـــکند ...چقـــــدر این نگــاه به من ارامش میدهد ...مــــــــــرا در اغوش میکشِــــی ....اغــــوشت جاییست برای فـــرار از همه ی دلهره و نگرانی ها ...دیگــــــــــــــــــــر ...دیگـــــــــــر هیچ چیــــز نمیخواهم جز این! ...این اغــــوش متعلق به من بــاشـــد ...این نــــگـــاه از ان مــن بــاشـــد ...این دستان گرمت برای من بــاشــد ...بگو باز هم عین همیـــشه بگـــو ....باز هم در گوشم زمـــزمه کن ...زمــــزمه کن تا ارام گیرم زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمه کن

مشاهده متن کامل ...
تَحــــــــمُل کـــردن قَشــــنــگه
درخواست حذف اطلاعات
تَحــــــــمُل کـــردن قَشــــنــگه.... اگــــه قـــرآر بـــآشه روزی بــِـه تـــو بـــرسم انتظـــآر آســـونه... اگــــــر قـــرآر بـــآشه تـــورو ببینـــم زنـــــــدگی شیـــرینه.... اگـــــر قـــرآر بـــآشه دستـــآتو بگیـــرم مُشــــکـــلـــآت حـــــل میشــه اگـــــــر قـــرآر بـــآشه روزی بــِــه پـــــآت بمیرم اَشکـــــــآم بــِه لبخنـــد تبــــدیـــل میشه اگــــــر یــــه بـــآر ببوسمـــت!!! و... و لبخنـــــــدهـــآم دوبــــآره بـــه اَشک تبــــدیل میشـــه اگــــه ببینم خیــــــــــــــآل رفتن داری امــــــــــآ بدون دوست دارم اَز پُشــت این همه فـــآصله اَز پُشـــت این همــه حَــــــــــــرف دوست دارم تـــــــــــآ بی نهـــــــــآیت عشقم

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.