کل کتابو میخونم و لغتاشم درمیارم و مینویسم و مرور میکنم و با اعتماد به نفس میرم سر جلسه! خدایا این سوالا چیه! ده بار اسم درسو نگاه میکنم نکنه اشتباهی برگه سوال یه درس دیگه رو بهم داده باشن! نه مثل اینکه درسته! همه رو شانسی میزنم و میام بیرون... میرم کتابفروشی و میگم کتاب درس فلانو میخوام... میده بهم! پی من که اینو نخونده بودم! پس چی شد چرا اینجوری شد؟؟؟؟ خلاصه منبع درس عوض شده بود این ترم و منم خوشگل خوشگل همون منبع قبلی رو خوندم همه نمونه سوالاشم زدم رفتم سر جلسه... حالا مونده به شانسم که قبول شم یا نه... دعا کنین میدونین چی بیشتر میسوزونتم؟ اینکه کتاب جدیده خیلی آسونتر از کت بود که خوندم!

مشاهده متن کامل ...