«بالرام شکلا» شاعر هندو، این شعر را در مدح المومنین علی (ع) در محضر انقلاب قرائت نمود: به من رساند نسیم سحر سلام علی / برهمنم که شدم چون عجم غلام علی(ع) ... خدا کند که بخوانم چو مردم آزاد / علی من است و منم غلام علی(ع)

مشاهده متن کامل ...