پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

ج .. لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته هفتم
درخواست حذف اطلاعات
ج .. لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته هفتم ردیف نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز 1 استقلال اهواز 7 3 3 1 9 6 3+ 12 2 ملی حفاری اهواز 7 3 2 2 6 4 2+ 11 3 ایرانجوان بوشهر 7 2 3 2 10 10 0 9 4 خلیج فارس بندر .. 7 1 5 1 5 5 0 8 5 پتروشیمی بندر .. 7 1 4 2 5 6 1- 7 6 نفت امیدیه 7 0 5 2 5 6 1- 5 نتایج : ایرانجوان بوشهر0 استقلال اهواز1 نفت امیدیه1 ملی حفاری اهواز1 خلیج فارس بندر .. 0 پتروشیمی بندر .. 0 منبع: http://gholamy. .. /

مشاهده متن کامل ...
ج .. لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته نهم
درخواست حذف اطلاعات
ج .. لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته نهم ردیف نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز 1 استقلال اهواز 9 4 4 1 12 7 5+ 16 2 ملی حفاری اهواز 9 4 2 3 9 7 2+ 14 3 ایرانجوان بوشهر 9 3 4 2 14 11 3+ 13 4 خلیج فارس بندر .. 9 1 7 1 7 7 0 10 5 نفت امیدیه 9 1 5 3 7 10 3- 8 6 پتروشیمی بندر .. 9 1 4 4 7 11 4- 7 نتایج: ایرانجوان بوشهر 3 نفت امیدیه 0 ملی حفاری اهواز 3 پتروشیمی بندر .. 1 استقلال اهواز 1 خلیج فارس بندر .. 1 بازی های اینده: پتروشیمی بندر .. ایرانجوان بوشهر خلیج فارس بندر .. ملی حفاری اهواز نفت امیدیه استقلال اهواز منبع: http://gholamy. .. /

مشاهده متن کامل ...
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته سوم
درخواست حذف اطلاعات
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته سوم ردیف نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز 1 ملی حفاری اهواز 3 2 - 1 4 2 2+ 6 2 استقلال اهواز 3 1 1 1 4 3 1+ 4 3 ایرانجوان بوشهر 3 1 1 1 5 5 0 4 4 خلیج فارس بندر 3 1 1 1 4 4 0 4 5 پتروشیمی بندر 3 1 1 1 1 1 0 4 6 نفت امیدیه 3 0 2 1 3 4 1- 2 منبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
برنامه هفته چهارم تا هفتم لیگ دسته اول امید
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، *هفته چهارم: 28 آبان 95 فولاد یزد- فجرشهید سپاسی ساعت 14:30 / ورزشگاه پاک نژاد یزد البدر بندرکنگ- گل گهر سیرجان ساعت 14:45 / ورزشگاه اختصاصی بندرکنگ توحید بوشهر – ایرانجوان بوشهر- ساعت 14:45 / ورزشگاه بهشتی بوشهر پارس جنوبی جم- پرسپولیس شیراز ساعت 14:45 / ورزشگاه اختصاصی جم بعثت کرمانشاه- آلومینیوم اراک ساعت 14:30 / ورزشگاه انقلاب کرمانشاه برق شیراز- خیبر م آباد ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی شیراز گهر زاگرس دورود- شرکت ملی حفاری اهواز ساعت 14:30/ ورزشگاه تختی دورود کاسپین قزوین - صبای آریائیان ساعت 14:30 / ورزشگاه آزادگان قزوین شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت 14:30 / ورزشگاه پارک صنعت تبریز شهرداری اردبیل- شهرداری مهاباد ساعت 14:30 / ورزشگاه علی اردبیل پرسپولیس قائمشهر- فرابرتر فریدونکنار ساعت 14:30 / ورزشگاه وطنی قائمشهر شهرداری نوشهر- نساجی مازندران ساعت 14:30 / ورزشگاه هفت تیر چالوس *هفته پنجم: پنجشنبه 4 آذر 95 فجرشهید سپاسی- البدر بندرکنگ ساعت 14:30 / ورزشگاه دستغیب شیراز ایرانجوان بوشهر- فولاد یزد ساعت 14:30 / ورزشگاه بهشتی بوشهر گل گهرسیرجان- پارس جنوبی جم ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی سیرجان پرسپولیس شیراز- توحید بوشهر ساعت 12 / ورزشگاه دستغیب شیراز آلومینیوم اراک- برق شیراز ساعت 14:30 / ورزشگاه اراک شرکت ملی حفاری اهواز- بعثت کرمانشاه ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی اهواز خیبر م آباد- کاسپین قزوین ساعت 14:30 / ورزشگاه تختی م آباد صبای آریائیان البرز- گهر زاگرس دورود ساعت 14:30 / ورزشگاه کارگران کرج گسترش فولاد تبریز- شهرداری اردبیل ساعت 14:30/ ورزشگاه مرزداران تبریز شهرداری مهاباد – شهرداری نوشهر ساعت 14:30/ ورزشگاه مهاباد نساجی مازندران – پرسپولیس قائمشهر ساعت 14:30 / ورزشگاه وطنی قائمشهر 5 آذر 95 فرابرتر فریدونکنار- شهرداری تبریز ساعت 14:30/ ورزشگاه فریدونکنار *هفته ششم: پنجشنبه 11 آذر 95 ایرانجوان بوشهر – فجرشهید سپاسی ساعت 14:30 / ورزشگاه بهشتی بوشهر پارس جنوبی جم- ا ...

مشاهده متن کامل ...
اصلاحیه برنامه مسابقات لیگ دسته اول جوانان باشگاه های کشور از سوی سازمان لیگ اعلام شد.
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال * هفته ششم: 5 آذرماه 95 فجر شهید سپاسی – مس رفسنجان ساعت 12:15 ورزشگاه شهید دستغیب شیراز شهرداری بندر – نفت امیدیه ساعت 14:30 ورزشگاه تختی بندر استقلال اهواز – پتروشیمی بندر 14:30 ورزشگاه کارگران اهواز شنبه 6 آذرماه 95 شهید وفایی شیراز – شهرداری اراک ساعت: 14:30 ورزشگاه شهید دستغیب شیراز صبای قم – پدیده اصغهان ساعت: 14:30 ورزشگاه حیدریان قم ایرانجوان بوشهر – ملی حفاری اهواز ساعت: 14:30 ورزشگاه بهشتی بوشهر * هفته هفتم: 12 آذرماه 95 شهرداری اراک – پدیده اصفهان ساعت 14:15 ورزشگاه 5 مرداد اراک پتروشیمی بندر – شهرداری بندر ساعت: 14:30 ورزشگاه تختی بندر مس رفسنجان – صبای قم ساعت: 14:15 ورزشگاه ء رفسنجان ملی حفاری اهواز – نفت امیدیه ساعت: 14:30 ورزشگاه اختصاصی ملی حفاری اهواز شنبه 13 آذرماه 95 ایرانجوان بوشهر – استقلال اهواز ساعت: 14:30 ورزشگاه بهشتی بوشهر یک شنبه 14 آذرماه 95 شهید وفایی شیراز – فجر شهید سپاسی ساعت: 14:15 ورزشگاه شهید دستغیب شیرازمنبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته ششم
درخواست حذف اطلاعات
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته ششم ردیف نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز 1 ملی حفاری اهواز 6 3 1 2 5 3 2+ 10 2 استقلال اهواز 6 2 3 1 8 6 2+ 9 3 ایرانجوان بوشهر 6 2 3 1 10 9 1+ 9 4 خلیج فارس بندر 6 1 4 1 5 5 0 7 5 پتروشیمی بندر 6 1 3 2 5 6 1- 6 6 نفت امیدیه 6 0 4 2 4 5 1- 4 نتایج استقلال اهواز 1 پتروشیمی بندر 1 خلیج فارس بندر 0 نفت امیدیه 0 ایرانجوان بوشهر 1 ملی حفاری اهواز 0 منبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته ششم
درخواست حذف اطلاعات
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته ششم ردیف نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز 1 ملی حفاری اهواز 6 3 1 2 5 3 2+ 10 2 استقلال اهواز 6 2 3 1 8 6 2+ 9 3 ایرانجوان بوشهر 6 2 3 1 10 9 1+ 9 4 خلیج فارس بندر 6 1 4 1 5 5 0 7 5 پتروشیمی بندر 6 1 3 2 5 6 1- 6 6 نفت امیدیه 6 0 4 2 4 5 1- 4 نتایج استقلال اهواز 1 پتروشیمی بندر 1 خلیج فارس بندر 0 نفت امیدیه 0 ایرانجوان بوشهر 1 ملی حفاری اهواز 0 منبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
برنامه هفته چهارم تا هفتم لیگ دسته اول امید
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، *هفته چهارم: 28 آبان 95 فولاد یزد- فجرشهید سپاسی ساعت 14:30 / ورزشگاه پاک نژاد یزد البدر بندرکنگ- گل گهر سیرجان ساعت 14:45 / ورزشگاه اختصاصی بندرکنگ توحید بوشهر – ایرانجوان بوشهر- ساعت 14:45 / ورزشگاه بهشتی بوشهر پارس جنوبی جم- پرسپولیس شیراز ساعت 14:45 / ورزشگاه اختصاصی جم بعثت کرمانشاه- آلومینیوم اراک ساعت 14:30 / ورزشگاه انقلاب کرمانشاه برق شیراز- خیبر م آباد ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی شیراز گهر زاگرس دورود- شرکت ملی حفاری اهواز ساعت 14:30/ ورزشگاه تختی دورود کاسپین قزوین - صبای آریائیان ساعت 14:30 / ورزشگاه آزادگان قزوین شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت 14:30 / ورزشگاه پارک صنعت تبریز شهرداری اردبیل- شهرداری مهاباد ساعت 14:30 / ورزشگاه علی اردبیل پرسپولیس قائمشهر- فرابرتر فریدونکنار ساعت 14:30 / ورزشگاه وطنی قائمشهر شهرداری نوشهر- نساجی مازندران ساعت 14:30 / ورزشگاه هفت تیر چالوس *هفته پنجم: پنجشنبه 4 آذر 95 فجرشهید سپاسی- البدر بندرکنگ ساعت 14:30 / ورزشگاه دستغیب شیراز ایرانجوان بوشهر- فولاد یزد ساعت 14:30 / ورزشگاه بهشتی بوشهر گل گهرسیرجان- پارس جنوبی جم ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی سیرجان پرسپولیس شیراز- توحید بوشهر ساعت 12 / ورزشگاه دستغیب شیراز آلومینیوم اراک- برق شیراز ساعت 14:30 / ورزشگاه اراک شرکت ملی حفاری اهواز- بعثت کرمانشاه ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی اهواز خیبر م آباد- کاسپین قزوین ساعت 14:30 / ورزشگاه تختی م آباد صبای آریائیان البرز- گهر زاگرس دورود ساعت 14:30 / ورزشگاه کارگران کرج گسترش فولاد تبریز- شهرداری اردبیل ساعت 14:30/ ورزشگاه مرزداران تبریز شهرداری مهاباد – شهرداری نوشهر ساعت 14:30/ ورزشگاه مهاباد نساجی مازندران – پرسپولیس قائمشهر ساعت 14:30 / ورزشگاه وطنی قائمشهر 5 آذر 95 فرابرتر فریدونکنار- شهرداری تبریز ساعت 14:30/ ورزشگاه فریدونکنار *هفته ششم: پنجشنبه 11 آذر 95 ایرانجوان بوشهر – فجرشهید سپاسی ساعت 14:30 / ورزشگاه بهشتی بوشهر پارس جنوبی جم- ا ...

مشاهده متن کامل ...
اصلاحیه برنامه مسابقات لیگ دسته اول جوانان باشگاه های کشور از سوی سازمان لیگ اعلام شد.
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال * هفته ششم: 5 آذرماه 95 فجر شهید سپاسی – مس رفسنجان ساعت 12:15 ورزشگاه شهید دستغیب شیراز شهرداری بندر – نفت امیدیه ساعت 14:30 ورزشگاه تختی بندر استقلال اهواز – پتروشیمی بندر 14:30 ورزشگاه کارگران اهواز شنبه 6 آذرماه 95 شهید وفایی شیراز – شهرداری اراک ساعت: 14:30 ورزشگاه شهید دستغیب شیراز صبای قم – پدیده اصغهان ساعت: 14:30 ورزشگاه حیدریان قم ایرانجوان بوشهر – ملی حفاری اهواز ساعت: 14:30 ورزشگاه بهشتی بوشهر * هفته هفتم: 12 آذرماه 95 شهرداری اراک – پدیده اصفهان ساعت 14:15 ورزشگاه 5 مرداد اراک پتروشیمی بندر – شهرداری بندر ساعت: 14:30 ورزشگاه تختی بندر مس رفسنجان – صبای قم ساعت: 14:15 ورزشگاه ء رفسنجان ملی حفاری اهواز – نفت امیدیه ساعت: 14:30 ورزشگاه اختصاصی ملی حفاری اهواز شنبه 13 آذرماه 95 ایرانجوان بوشهر – استقلال اهواز ساعت: 14:30 ورزشگاه بهشتی بوشهر یک شنبه 14 آذرماه 95 شهید وفایی شیراز – فجر شهید سپاسی ساعت: 14:15 ورزشگاه شهید دستغیب شیرازمنبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
زمان قرعه کشی لیگ دسته اول جوانان و امید و نوجوانان اعلام شد.
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، کمیته مسابقات سازمان لیگ زمان جلسه هماهنگی و قرعه کشی لیگ های دسته اول جوانان و امید و لیگ قهرمانی نوجوانان را به شرح زیر اعلام کرد: لیگ دسته اول جوانان یکشنبه 4 مهرماه - ساعت13:30 لیگ دسته اول امید 6 مهرماه - ساعت13:30 لیگ قهرمانی نوجوانان چهارشننبه 7 مهرماه - ساعت13:30 لازم به توضیح است، تیم ها تا 28 شهریورماه فرصت دارند مدارک خود را تحویل کمیته مسابقات دهند، در غیر این صورت از ج خارج و مطابق قوانین و مقررات تصمیم گیری خواهد شد.منبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
برنامه هفته اول دیدارهای لیگ دسته اول امید باشگاه های کشور فصل 96-95 اعلام شد.
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، هفته اول: 4 آبان 95 توحید بوشهر – پارس جنوبی جم – ساعت 15 – ورزشگاه بهشتی بوشهر چهارشنبه 5 آبان 95 فجر شهید سپاسی – بهمن اهواز- ساعت 15 – ورزشگاه دستغیب شیراز فولاد یزد – البدر بندر کنک - ساعت 15 – ورزشگاه پاک نژاد یزد آلومینیوم اراک – صبای آریائیان (انتظار بجنورد) - ساعت 15 – ورزشگاه (ره) اراک گهر زاگرس درود – کاسپین قزوین - ساعت 15 – ورزشگاه تختی درود شرکت ملی حفاری – خیبر م آباد - ساعت 15 – ورزشگاه اختصاصی اهواز بعثت کرمانشاه – بهمن اهواز - ساعت 15 – ورزشگاه کرمانشاه گسترش فولاد تبریز – نساجی مازندران - ساعت 15 – ورزشگاه مرزداران تبریز پرسپولیس قائمشهر – شهرداری نوشهر - ساعت 15 – ورزشگاه وطنی قائمشهر فرا برترفریدونکنار – شهرداری مهاباد - ساعت 15 – ورزشگاه فریدونکنار شهرداری تبریز – شهرداری اردبیل - ساعت 15 – ورزشگاه پارک صنعت تبریز 7 آبان 95 ایرانجوان بوشهر- گل گهر سیرجان - ساعت 15 – ورزشگاه بهشتی بوشهر منبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
برتری ایرانجوان بوشهر مقابل شهرداری بندر در لیگ دسته اول جوانان کشور
درخواست حذف اطلاعات
از هفته سوم لیگ دسته اول جوانان کشور دوتیم ایرانجوان بوشهر و شهرداری بندر در زمین شماره دو شهید بهشتی به مصاف هم رفتند ،که در پایان قرمزپوشان بوشهری موفق شدند با نتیجه 2 بر 1 بر میهمان خود غلبه کنند. مهدی قائدی و احسان زنگنه دو گل تیم ایرانجوان بوشهر را به ثمر رساندند. در ضمن مهدی قایدی و رسول غلامی از بهترین های زمین بودند منبع:پایگاه تخصصی فوتبال بقیه تصاویر را درادامه مطلب ببینیدمنبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته چهارم
درخواست حذف اطلاعات
ج لیگ یک جوانان کشور تا پایان هفته چهارم ردیف نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز 1 ملی حفاری اهواز 4 3 - 1 5 2 3+ 9 2 استقلال اهواز 4 1 2 1 5 4 1+ 5 3 ایرانجوان بوشهر 4 1 2 1 6 6 0 5 4 خلیج فارس بندر 4 1 2 1 5 5 0 5 5 پتروشیمی بندر 4 1 1 2 1 2 0 4 6 نفت امیدیه 4 0 3 2 4 5 1- 3 نتایج: نفت امیدیه 1 ایرانجوان بوشهر 1 خلیج فارس بندر 1 استقلال اهواز1 پتروشیمی بندر 0 ملی حفاری اهواز1 منبع: http://gholamy. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
89 انسلادوس قمر آبی سرزمین ارباب حلقه ها نسل جدید مایکروسافت هولولنز تا سال 2019 آماده عرضه نخواهد بود مجسمه تاریخی فیلیپین کربلانشان دادکه باشکیبایی درعطشی کوتاه می توان همیشه ی تاریخ راسیراب کرد وبلاگ رسمی محسن ی قشلاق آموزش آنلاک شبکه سامسونگ e250 مدل samsung e250 بدون با با اختصاص بیش از میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های مناسب سازی مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز جوان ز حادثه ای پیر میشود گاهی هویت بازیافته برای الحوثی ها اعلام حمایت جبهه پیروان از جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت وگو با حمیدرضا شاه آبادی به بهانه ی انتشار ر مان کافه ی خیابان گوته اولین پژو 2008 ایران خودرو تولید شد ع ورزش در ارتفاع برای سلامت قلب مناسب نیست عارفان بازدارنده از گناهان لینک های مخصوص سایت همسری و ازدواج شی برای شهر ها و شهرستانهای ایران سرویس اول فصل کولر گازی در تهران سرویسکار مجاز کولرگازی در تهران هفته ی فرهنگی زرندیه همایش ادبی فرهنگی قان ویژه برنامه شهادت جواد ع در حرم حضرت زبیده خاتون س نراق خانه قدیمی مارادونا موزه شد تصاویر ورود هزاران هوادار به ورزشگاه پرسپولیسی ها به یوم رسیدند ع
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.