اگر در مکالمات اداری و سازمانی، مسائل را از دید اول شخص بیان کنید، با مشکلات مختلفی مواجه می شوید و شخصیت ضعیفی را از خودتان به نمایش می گذارید.منبع

مشاهده متن کامل ...