ان ساعت سازی ایتالیا نسل دوم ساعت سازان "لیو پولدو کویینتاوالی "leopoldo quintavalle و پسرش "مسی میلیانو m imiliano" بار دیگربه بازسازی سنت ساعت سازی ایتالیا از طریق عرضه شا ارهای بی نظیر در این زمینه می پردازند و با داشتن تجربه در حیطه تولید توربیلیون ها و ارایه سیستم های جهانی... با مشاهده ساعت "لاوالی "la valee شکوه وعظمت دربار های اروپایی در ذهنمانمتصور می شود. طلای به کار رفته و نقوش ایجاد شده در بدنه ظاهری، اینساعت ها را تبدیل به زیباترین و با ارزش ترین اثرهنری ساخته است.هر کداماز ساعت های "لاوالی" در صنعت ساعت سازی شا اری به شمار می آید که اجزاءپیچیده شان در قالب طرحی چشمگیر ترکیب شده اند. مراکز عرضه کننده "لاوالی" در شهر شگفت انگیز کومو واقع در ایتالیا تمامی بخش های ساعت های خود راطراحی وسپس تولید می کنند. نسل دوم ساعت سازان "لیو پولدو کویینتاوالی "leopoldo quintavalle و پسرش "مسی میلیانو m imiliano" بار دیگربه بازسازی سنت ساعت سازی ایتالیا از طریق عرضه شا ارهای بی نظیر در این زمینه می پردازند و با داشتن تجربه در حیطه تولید توربیلیون ها و ارایهسیستم های جهانی ساعت تقویم های دایمی، "گر سونریز "grande sonneries،هر سال به طور متوسط یک مدل جدید عرضه می کنند. در قلب ساعت غولپیکر تقویمی دایمی حاوی وزنه ای به اندازه ۱/۴۶ کیلوگرم قرار گرفته است کهگویای پیچیده ترین اقدام شرکت در طی دوره اخیر است. مقالات مشابه جواهرسازی: برند موفق جواهرات، سنگ های قیمتی و اجناس لو جواهرساز طراح عشق و زندگی جواهرساز هنرمند و خلاق آموزش گام به گام جواهر سازی آموزش جواهر سازی و گوهرشناسی ید و تاثیر جواهر و سنگ های قیمتی جواهر ساز هنرمند و مبتکر تاریخچه زرگری و جواهر سازی آموزش جواهر سازی نرم افزار طراحی گوهر و جواهر آموزش استفاده از گوهر و جواهر جواهر و گوهر شناسی آموزش مراقبت از گوهرها و جواهر آلات

مشاهده متن کامل ...