پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

تجربه زندگی
درخواست حذف اطلاعات
گاهی باید نبخشید ی که بارها او را بخشیدی و نفهمید ، تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد! گاهی نباید صبر کرد باید رها کرد و رفت تا بدانند اگر م رفتن را بلد بوده ای ! گاهی بر سر کارهایی که برای دیگران انجام میدهی باید منت گذاشت تا آن را کم اهمیت ندانند! گاهی باید بد بود برای ی که فرق خوب بودنت را نمیداند! و گاهی باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد ! آدمها همیشه نمی مانند یکجا در را باز میکنند و برای همیشه میروند........ گاهی یک نفر با نفس هایش با نگاهش با وجودش با بودنش ......... بهشتی می سازد از این دنیا برایت که دیگر بدون او بهشت واقعی را هم نمی خواهی ............

مشاهده متن کامل ...
حرف دل
درخواست حذف اطلاعات
تعهد داشتن عمیق ترین حس دنیاست این که بدونی سهم ی هستی و عاشقانه دوست داره همین که احساس کنی تو این دنیا به این بزرگی یه نفر هست که خیلی دوست داره و دلش برات تنگ میشه مهم نیست این تعهد امضاء بشه تو یه تکه کاغذ بی ارزش یا نه که این کاغذ ها این روزها زیاد امضاء شدن و پایدار نموندن عشق اگه عشق باشه اصلش جای دیگه سند خورده عشقم توی دل توی قلب توی عقل توی روح عشق من تا ابد عاشقتم

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.