پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

یـــــ خسته دل یکی مثل خودتـــــ
درخواست حذف اطلاعات
عشق , محبت, دوست داشتن, وابستگی, شوق, همدلی, ترس, نفرت بیهودگی, بی تفاوتی, افتخار, بودن, نبودن, ثروت, پرستش............. انسان چیست؟ دیگه خسته شدم از موسیقی از کتاب از اینکه بخوام با یکی رابطه داشته باشم، حتی خیلی وقتا آدرس وبم یادم میره،اصلا مگه وبلاگ مهمه؟ خسته شدم از اینکه مجبورم خودمو جلو جمع بگیرم. خسته شدم ک نمیتونم بگم منو به حال خودم بذارین. خسته شدم ک نمیدونم چی میخوام. ...

مشاهده متن کامل ...
یـــــ خسته دل یکی مثل خودتـــــ
درخواست حذف اطلاعات
امروز واقعا خسته کننده بود .... پیدا دارو و یه جایی که بتونه تزریق کنه دیوونه کننده اس. من هیچوقت ناامید نبودم هیچوقت از رفتن نترسیدم. فقط نمیخام گذشتم بیاد سراغم و بازم نتونم کاری م. ساعت یک شده بود, نمیدونم بهم چی گذشت که دیدم نمیتونم دستام و از ضریح زاده صالح جدا کنم. همه ی حرفامو بهش گفتم همه ی دردامو, همشونو... من اینقد تو دریایه خودم غرق شدم که نور هیچ خورشیدی به عمقش نمیرسه.. دلم میخواد زودتر برگردم شهرم.....

مشاهده متن کامل ...
ههههههههههههههه
درخواست حذف اطلاعات
هه ههه ههه هه خخخخخخ خخخخخخخخخخ هاهاهاهاهاهاها ها عشقم اس داده قبل عید نامز ه. ... هه. .... دم بابام گرم که با رفتنش منو وا ینه کرد دیگ هیچ غمی منو به گریه نمیدازه هیچ غمی فکرمو مشغول نمیکنه.. غم دیگه زورش به من نمیرسه....

مشاهده متن کامل ...
حبلوخ
درخواست حذف اطلاعات
از 19 سالگی از هیچکی خوشم نیومده و با هیچکی دوست نشدم.... هر کی رو دورو برم میبینم ی ه, بیشعور, کج فهمه ..... میدونم مشکل دارم ولی بخدا هیچکی نیست که بتونم عاشقش بشم... وقتی یارو بعد چهار سال رابطه ی صمیمی و دوست داشتن بهم خیانت کرد وقتی خیلی راحت بهم میگه برو با یکی دیگه....... آره من مشکل دارم!!! چشام همه رو بیشعور میبینه همه رو نامرد همه رو دروغگو

مشاهده متن کامل ...
حبلوخ
درخواست حذف اطلاعات
از 19 سالگی از هیچکی خوشم نیومده و با هیچکی دوست نشدم.... هر کی رو دورو برم میبینم ی ه, بیشعور, کج فهمه ..... میدونم مشکل دارم ولی بخدا هیچکی نیست که بتونم عاشقش بشم... وقتی یارو بعد چهار سال رابطه ی صمیمی و دوست داشتن بهم خیانت کرد وقتی خیلی راحت بهم میگه برو با یکی دیگه....... آره من مشکل دارم!!! چشام همه رو بیشعور میبینه همه رو نامرد همه رو دروغگو

مشاهده متن کامل ...
حبلوخ
درخواست حذف اطلاعات
از 19 سالگی از هیچکی خوشم نیومده و با هیچکی دوست نشدم.... هر کی رو دورو برم میبینم ی ه, بیشعهور, کج فهمه ..... میدونم مشکل دارم ولی بخدا هیچکی نیست که بتونم عاشقش بشم... وقتی یارو بعد چهار سال رابطه ی صمیمی و دوست داشتن بهم خیانت کرد وقتی خیلی راحت بهم میگه برو با یکی دیگه....... آره من مشکل دارم!!! چشام همه رو بیشعور میبینه همه رو نامرد همه رو دروغگو

مشاهده متن کامل ...
حبلوخ... آیدا
درخواست حذف اطلاعات
امروز که از شهرستان میومدم تهران تو اتوبوس ی دخترک نشست کنارم ازش که پرسیدم گفت اسمم آیداست اما نمیدونست چند سالشه...بنظرم 6 سال بهش میومد.. بیش از حد ناز و معصوم بود با یه لبخند مثل فرشته ها.... باباش ی معتاد بود که یه دستش بخاطر مواد قطع شده بودو سیگار از لبش جدا نمیشد.. اگه پول داشتم آیدا رو می یدم.... اون بچه مادرم نداشت..

مشاهده متن کامل ...
بدترین آدم شهر
درخواست حذف اطلاعات
من بدترین آدم این شهر زیر افکاری که میگن : بسه دنیا..........سرتو بزن به دیوار.... امشب انگار یه دونه تیغ تو یه دستام!!! میکشم مرگ رو رگهام. .... رفته برق ازتو یه چشام ! من بدترین آدم این شهر. ... تو یه بی خو این شب ! میشمارم صفرو هزاربار جانی شهرو گرفتار.....بسه دنیا.....بسه دنیا... می کشم ماشه رو یک بار من بیزار آ ین ضربه به پایه خفگی میاد سراغم.....حس مردن خوش بحالم که روی زمین نمردم... من بیمار ساعتای چهار صبح تو یه خیابون دو سه بسته قرص و آب و حال داغون روی نیمکتی های سرد پارک جون میدم آروم خوش بحالم که ندیدم یک طلوع دیگر ................................... من بدترین آدم این شهر یاد گرفتم که بسوزم مثل یک شمع تنمو میدم به بنزین آ ین سیگار من روی جنازم میشه روشن حس سوختن.... من سنگترین آدم این شهر تو یه دنیا هیچ عزیز نبوده برای من تک و تنها وپریشان لب پرتگاه آ ین احساس من میگه که بپر حس پرواز آ ین چیزی که می خوام من می خوام که کوه بریزه به روی من... من بدترین آدم این شهر .......................................................... ...

مشاهده متن کامل ...
بازار
درخواست حذف اطلاعات
برای تماشای نمایش به سالن نمی روم..... پنجره را باز میکنم و خیابان را مینگرم...... خیابان صحنه ... همه بازیگر ... خسته ها ... خوب ها ... زشت ها هر در نقش خود یک ستاره آآآآی دخترک معصوم '!!! خدا این چهره را به تو ببخشد .. ..................... ............. ............ ... ......... ... .....

مشاهده متن کامل ...
پرستوی مهاجر
درخواست حذف اطلاعات
دیدمت که خندیدی با دیگری ندیدی سوختم در بی ی.... قلب و نگاه تو مال او شده تنت آشیانه ای برای او شده. .... سردی زمین را حس نمیکنی!!!! تویی که تمام حواست او شده. ..... افسوس که لایق نبودم. .. افسوس که عاشقم نبودی. .. آه من دامن معابد را گرفته است . .. مذهب من رو به بی سویی کرده است.. .. چرا مرا پیش همه خار می کنی ؟؟؟ چرا مرا زیر پای او خاک میکنی .؟؟ مگر من هم عاشقت نبودم ؟ چرا او را انتخاب میکنی ؟؟؟؟

مشاهده متن کامل ...
بودن بس
درخواست حذف اطلاعات
خسته از دوران تنها بودنم ، دل به دریا می زنم تا شدنم . آن شوم ! بی قید و پروا ، در میان بادها همچو رویای میان خوابها .... آن شوم ! آسوده در دست آن دل ! فاش گو و هر چه گو ومشتعل . راهی راه ی که آن بید دارها نیست جلوه گاه سخن بیدارها ! آن شوم، چشمی که همواره تر است!____ راوی این روزگار ابتر است.. آن شوم! عشقی میان یک کتاب ........ قصه ی شب زیر نور ماهتاب ..... آن شوم ، ضربی میان سازها لحظه ی بی ت رقاص ها آن شوم، آبی درون جامه ها طالب بیهوشی هو شیارها آن شوم، دم را میان سنگ ها بازدم را میان آب ها آن شوم، ،، رنگی میان نقش ها ...... لحظه ی زیبا, میان یک نگاه ..... جمله ی آن آتشین آفتاب !!! آ م کنجی نهان در زیر خاک ....... ............................................................................................................

مشاهده متن کامل ...
پیاده روها امن نیستند. .
درخواست حذف اطلاعات
پیاده روها امن نیستند .. از پیاده روها فاصله بگیر .. دور شو .... بگذار خشم خیابان تورا زیرکند ، اما به پیاده روها اعتماد نکن!!! پیاده روها سمی! پیاده روها دروغ! پیاده روهای بد! هوای مصموم پیاده روها تورا میبلعد ... و عابران ، آتش پیاده روهای دوزخ اند ... عابران سیگاری دردمند !!! عابران مسکین خسته دل !!! عابران, مجهولان مات زده ی رهگذرند. . عابران, متاثران استتار یکدیگرند . . پیاده روها امن نیستند .. لعنت به تو که مرا به این راه کش ... ..........................................................................................

مشاهده متن کامل ...
پیاده روها امن نیستند. .
درخواست حذف اطلاعات
پیاده روها امن نیستند .. از پیاده روها فاصله بگیر .. دور شو .... بگذار خشم خیابان تورا زیرکند ، اما به پیاده روها اعتماد نکن!!! پیاده روها سمی! پیاده روها دروغ! پیاده روهای بد! هوای مصموم پیاده روها تورا میبلعد ... و عابران ، آتش پیاده روهای دوزخ اند ... عابران سیگاری دردمند !!! عابران مسکین خسته دل !!! عابران, مجهولان مات زده ی رهگذرند. . عابران, متاثران استتار یکدیگرند . . پیاده روها امن نیستند .. لعنت به تو که مرا به این راه کش ... ..........................................................................................

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.