بنیاد جهانی آیت الله العظمی طی نامه ای مهم خطاب به سران و ان کشورهای ی و عربی از آنان خواست تا با برگزاری اجلاسی با هدف ایجاد مصالحه، از ریختن خون مسلمانان جلوگیری کنند. این نامه مهم به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم عالی جنابان، ان و سران کشورهای عربی و ی! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شرایط پیچیده و سختی که امروز، جهان با آن دست و پنجه نرم می کند، به ویژه خونریزی و کشتار هایی که به صورت روزانه در حال رخ دادن است بر احدی پوشیده نیست، چه این که در این شرایط پیکر ملت های عربی و ی به دلیل نادیده گرفته شدن منافع و مصالح ملت ها در عرصه ی توسعه، ، کرامت و زندگی توأم با آرامش و صلح و برادری، چاک چاک و خون فشان است. تداوم این خونریزی، خطرهای فراوانی را در برخواهد داشت و این بنیاد، از شما می خواهد در برابر امروز و فردای کشورهای ی اقدامی مسئولانه داشته باشید. شما نسبت به متوقف خونریزی ها، جدای از مسئولیت ی و میهنی، از لحاظ انسانی مسئولیت دارید. از این نگاه خون، و امروز و فردای هر شهروند در حکم مسئولیتی است که بر عهده دارید و با فرافکنی و توجیه، نمی توانید از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنید. پر واضح است کشتارهای روزانه در کشورهای گوناگون ی و عربی، به دست خود مسلمانان و با عنوان ها و شعارها و اه مختلف صورت می گیرد، آن سان که انسان از چنین پدیده ای شوم در سرزمین های ی دچار سرگشتگی می شود و آنان خود بهتر از هر دیگر می دانند که دین رحمت، گذشت، دوستی، برادری و زندگی همراه با آرامش است، پس ی که در کشور و سرزمین خود دست به کشتار می زند، چگونه می تواند غیر مسلمانان جهان را به فراخواند و مدعی باشد که برای نشر در جهان و تعلیم ارزش ها و آموزه های می کوشد؟ ی که در کشور خود دست به کشتار افسارگسیخته می زند، چگونه می تواند به دیگران بقبولاند و بباوراند که دین او دین محبت، صلح، و کرامت است؟ به راستی آیا این سخن خدا را نخوانده اند که می فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ ...

مشاهده متن کامل ...