تصاویری که مشاهده می کنید تصاویرکمی از جاذبه گردشگری و تفریحی کورده می باشد که در دل کوه راهدار نهفته شده است. جهت افزایش و تکمیل این تصاویر می توانید تصاویر خود را ارسال و برای نمایش گروه 2 اقدام نمایید. با تشکر تصاویر گروه شماره 1

مشاهده متن کامل ...