پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

قلب
درخواست حذف اطلاعات
قلــــــب لعنتی ســـلام…. لطفــا خفه شـــو و دیگه توی هیچ کاری دخالــت نــــکن ! اصلا به من چه که تو کی یا چی رو دوست داری…… اگر هــم خـــسته شـدی اجبــــاری نیسـت به کــار ــــت ! به جهــنـم دیـگـه کــار نــکن………! تو هــم میتونی بـری پیش همون که دوستش داری …. خـسـته شــدم ازت میـفـهـمی خسـته شــدم….. تو کــه نمیتونی قلب ی رو بشکنی ….. تو کــه نمیتونی دروغ بگی …… تو کــه نمیتونی خیانت کنی تو کــه نمیتونی ثابت کنی که خوبی….. تو به چه درد من میخوری ……. دیگه حالم ازت بهم میخوره…… توی سینم گندیدی بدبخت …….. هه…بیچاره تو فقط بلدی خون پـمپاژ کنی….!!!!!! برای خـودم متاسفم بخاطر داشتن همچـین قلبی استعفاء بده لعنتی ……….

مشاهده متن کامل ...
فـــــــــــــــــــــــــــــــریاد
درخواست حذف اطلاعات
امیدم را مگیر از من خدایا خدایا خدایا دل تنگ مرا مشکن خدایا خدایا خدایا من دور از آشیانم سر به آسمانم بی نصیب و خسته ماندم جدا ز یاران از بلای طوفان بال من ش ته امیدم را مگیر از من خدایا خدایا خدایا دل تنگ مرا مشکن خدایا خدایا خدایا از حریم دلم رفته رنگ هوس روز و شب به که گویم در درون قفس آه در درون قفس وه که دست قضا بسته بال مرا روز و شب ز گلویم ناله خیزد و بس آه ناله خیزد و بس میزنم فریاد هرچه باداباد وای از این طوفان وای از این بیداد آه وای از این بیداد میزنم فریاد هرچه باداباد وای از این طوفان وای از این بیداد آه وای از این بیداد امیدم را مگیر از من خدایا خدایا خدایا دل تنگ مرا مشکن خدایا خدایا خدایا من دور از آشیانم سر به آسمانم بی نصیب و خسته ماندم جدا ز یاران از بلای طوفان بال من ش ته از حریم دلم رفته رنگ هوس درد خود به که گویم در درون قفس آه در درون قفس وه که دست قضا بسته بال مرا روز و شب ز گلویم ناله خیزد و بس آه ناله خیزد و بس میزنم فریاد هرچه باداباد وای از این طوفان وای از این بیداد آه وای از این بیداد وای از این بیداد آه وای از این بیداد

مشاهده متن کامل ...
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
درخواست حذف اطلاعات
از ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : چه ی ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ؟ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ خندید و ﮔﻔﺖ: "ﻋﺸﻘﻢ" ﺭﺍ... ﮔﻔﺘﻨﺪ : "ﻋﺸﻘﺖ" ﮐﯿﺴﺖ ؟؟ ﮔﻔﺖ : "ﻋﺸﻘﯽ" ﻧﺪﺍﺭﻡ !! ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ "ﻋﺸﻘﺖ" ﺣﺎﺿﺮﯼ ﭼﻪ کارها ﮐﻨﯽ....؟ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ...، خیانت نمیکنم... دور نمیزنم.... وعده سر من نمیدهم...دروغ نمیگویم..خیانت نمیکنم.... و ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻡ، ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺶ... ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ .. برایش فداکاری خواهم کرد..ناراحت و نگرانش نمیکنم...غمخوارش میشوم... ﮔﻔﺘﻨﺪ : ولی ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ...، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ..، اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺑﻮﺩ..اگر ترکت کرد ﭼﻪ...؟ اشک بر چشمانش حلقه زد و ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ "ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ" ﻧﻤﯿﺸﺪم..

مشاهده متن کامل ...
بگردون چرخ روزگار
درخواست حذف اطلاعات
بعضی وقت ها هیچ کاری از دستت بر نمیاد فقط باید مثل یه توپ تو گردونه به دست روزگار بیهوده بچرخی تا شاید یه اتفاقی بیفته تا همه چی عوض شه...کی نوبت من میشه بیفتم تو اون دریچه تا از این گردونه در بیام خدا میدونه""تراوشات ذهنی خودمه""

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.