به گزارش همهمه به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد قانعی، رئیس اتحادیه ی هتلداران اسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آ ین ویرایش اساس نامه تشکل های گردشگری را انجام می دهد.گردشگری در استان اسان رضوی همیشه رونق داشته و به دلیل مذهبی بودن شهر مشهد، توریست ها و زائرین از ای مختلف ایران و دیگر کشورهای مسلمان نشین اطراف به استان اسان رضوی سفرهای متعددی را شکل می دهند.وی تاکید کرد: در رابطه با قانون نظام صنفی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف به تشکیل جوامع تشکل های گردشگری شد. بر همین اساس مجلس شورای ی در قانون اصلاحاتی را انجام داد و در برنامه پنج ساله ششم نیز این موضوع گنجانده شد که تشکل های گردشگری خارج از شمول قانون نظام صنفی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی تشکیل شوند.رئیس اتحادیه هتلداران اسان رضوی عنوان ساخت: در حال حاضر از دست اندرکاران حوزه ی هتلداری دعوت کردیم تا کارشناسان و فعالان این حوزه نظراتشان را برای تدوین اساس نامه اعلام کنند.وی در نهایت بیان داشت: اکنون بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آ ین ویرایش های این اساس نامه را انجام می دهد. به محض اینکه این اساس نامه نهایی شود هیات های موسس در قالب تشکل های مختلف هتل آپارتمان داران، مهمان پذیران و هتل داران و دفاتر خدمات مسافرتی تشکیل خواهد شد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مشاهده متن کامل ...