اختصاصی از حامی فایل پاو وینت درباره نزول قرآن کریم با و پر سرعت . فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:11 اسلاید     بی گفتگو هیچیک از معانی لغوی در خور سزاوار نزول قرآن نیست.چه لازمه این معانی جسم بودن و جای گرفتن در مکانی است و قرآن جسم نیست در مکانی قرار گیرد ویا از بالا به پایین فرو فرستاده شود.معنی نزول آن نیست که فرشته با بالهایی چون پرندگان نامه بر از آسمان فرود آید ونامه ای همراه آورد وتقدیم کند.¨منظور از نزول نزول وحی است در .یعنی نزولی معنوی که تنها آنرا ادراک داشته وحقیقت آن را میدانسته مراحل نزول:قرآن کریم که خود این نزول را در سه آیه بیان داشته است که اگر ترتیب نزول را هم در نظر بگیریم از این قرار می شود:1)فرمود "انا انزلناه فی لیله القدر"همانا فرود آوردیم آن (قرآن)را در شب قدر 2)در آیه دیگری خداوند توضیحی درباره این شب که قرآن در آن نازل شده می دهد:"ما آن (قرآن )را در شبی مبارک فرو فرستادیم”3) در تعیین ماه نزول فرمود :"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن"ماه رمضان،ماهی است که قرآن در آن نازل شده است .لیله القدر:لیله القدر حال که صحبت از شب قدر شد ، بگوییم که این شب ،شب تقدیر است ؛یعنی شبی است که مقدرات در آن معین می شود و یا شبی است با ارزش  که ارزش مخصوص دارد ،در زمان این شب آراء مختلفی اظهار کرده اند :اول رمضان ،شبی از شبهای ماه رمضان ، شب 5 ،7،9،17،19،21،23،27،29،25 رمضان ، شبی از شبهای ماه رمضان ،نیمه شعبان ،نیمه رمضان را هم گفته اند  یا یک شب مخصوص در ی ال معین در حیات رسول خدا بوده  که قران در آن نازل شده ،یا ممکن است هر سال باشد ،یا شب قدر بیش از یک شب بوده ولی اختصاص به دوره اکرم داشته، شبی است مخصوص این است و یا اصلا بالا رفته است و بالا ه یک شب نا معین است .به قول بغوی خداوند این شب را برای امت مبهم گذارد تا در همه شبهای رمضان از طمع درک آن به پرستش او تلاش کنند.  با پاو وینت درباره نزول قرآن کریم

مشاهده متن کامل ...