اختصاصی از حامی فایل مبدلهای صفحه ای cbe 29 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 26  آزاد یواحد تا تانعنوان : ارجمند :جناب آقای ذاکرگرد آورنده:محمد عطاییبهار 87فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : معرفی مبدل های صفحه ایساختار مبدلهای صفحه ای cbe 6انواع صفحات وشیار(کانال) های مبدل هایcbe 9مدلهای مختلف جریان 9جریانهای سیال همسووناهمسو 10فصل دوم : برخی از کاربردهای مبدل های صفحه ایبخش اول : اوپراتورها 14اواپراتورها cbe 14اوپراتورها : مبدل های cbe مدل v 16بخش دوم : کندانسورها 18مدل های اوپراتور قابل استفاده به عنوان کندانسور 20فصل سوم : اطلاعات کاربردیصافی (رسوب گیر)ها 23عایق کاری 23جلوگیری از یخ زدگی 24یخ ز به روش سیکل مع (پمپ های حرارتی) 25سیستم نامگذاری و شرایط عملکرد 25راهنمای نصب 27توصیه های کلی در هنگام نصب مبدل حرارتی cbe 27فصل اول با مبدلهای صفحه ای cbe 29 ص

مشاهده متن کامل ...