اختصاصی از حامی فایل میکروسکوپهای فلورسانت با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 میکروسکوپهای فلورسانتمقدمهیکی از مهمترین میکروسکوپهای مورد استفاده در علوم بیولوژیکی میکروسکوپ فلورسانت می باشد. این میکروسکوپ دارای ویژگیهای منحصر به فردی می باشد که موجب تمایز آن از دیگر انواع میکروسکوپها می شود. با استفاده از این میکروسکوپها می توان موادی را که فلورسانت هستند و از خود نور تولید می کنند آشکار نمود و مشاهده کرد. با استفاده از این میکروسکوپ و خاصیت فلورسانت مواد می توان اجزای داخلی سلولها و یا مواد مختلف را بطور مجزا مشاهده نمود و تصویر گرفت و با توجه به این ویژگی که می توان اجزای داخل سلول را رنگ آمیزی نمود می توان مثلا قطر یک مولکول dnas که چیزی در حدود nm 2 است را پس از رنگ آمیزی با ماده فلورسانت با میکروسکوپهای نوری بسیار کمتر از این حد nm 200 می باشد. بنابراین با این گونه میکروسکوپها می توان نمونه های را مشاهده نمود که ابعاد آن بسیار کوچکتر از قدرت تفکیک میکروسکوپها می باشد. علاوه بر اینها با توجه به آنکه نور تابش یافته از مواد فلورسانت دارای طول موجهای مشخص می باشند می توان از نور حاصله اطلاعات کمی و کیفی متعددی بدست آورد و در تحلیل نحوه کار سلول بکار برد.  پدیده فلورسانتبعضی مواد موقعی که مورد تابش نور ، گرما و یا اصطکاک قرار می گیرند این نوع انرژیها را جذب و سپس آن را بصورت نور از خود تابش می نمایند. این گونه مواد را مواد لومینسانس و این پدیده را پدیده لومینسانس می نامند. علت این پدیده آن است که اتمها در اثر انرژی خارجی تحریک شده و سپس بعد از آنکه عامل تحریکی از بین رفتن اتمها به ح پایدار بر می گردند که در این صورت انرژی اضافی الکترونهای تحریکی بصورت نور آزاد می شوند. شرط ایجاد فوتونهای لومینسانس آن است که انرژی تابشی بیشتر از انرژی فلورسانت باشد. در واقع برای آنکه انرژی تابشی بتواند موجب تحریک ...

مشاهده متن کامل ...