اختصاصی از حامی فایل دینامیک حرکت با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 دینامیک حرکت(motion dynamics)دینامیک از واژه لاتین به معنی حرکت شناسی گرفته شده است. و در مکانیک کلاسیک بررسی دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربویه می باشددید کلیدر ح کلی حرکت یک ذره از دو دیدگاه مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می توان گفت، بطور کلی مکانیک کلاسیک که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، شامل دو قسمت سینماتیک و دینامیک است . در بخش سینماتیک از علت حرکت بخشی به میان نمی آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجاد کننده آن بررسی می شود. بنابراین در سینماتیک حرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.اما در دینامیک علتهای حرکت مورد توجه قرار می گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متاثر از آنها فرض می شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال فرض کنید، جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است. در این مثال سطح افقی به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم مقاومت می کند.عوامل مؤثر بر حرکتحرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می دهند، مشخص می کند. تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با اعمال نیرو صورت می گیرد. بنابراین مهمترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می باشد.قوانین حرکتدر قلمرو مکانیک کلاسیک ، یعنی در سرعتهای کوچکتر از سرعت نور حرکت اجسام مختلف بر اساس قوانین حرکت نیوتن بطور کامل قابل تشریح است . این قوانین عبارتند از :قانون اولاین قانون که در واقع بیانی در مورد چارچوبهای مرجع می باشد، به این صورت بیان می شود هر جسم که در حال س ، یا در ح حرکت یکنواخت در امتداد خط مستقیم باشد، به همان حال باقی می ماند مگر آنکه در اث ...

مشاهده متن کامل ...