مسکو - ایرنا: آناتولی لوکیانوف که در دو سال آ عمر اتحاد جماهیر شوروی سابق رئیس پارلمان آن بود در سن ۸۸ سالگی در مسکو درگذشت.

مشاهده متن کامل ...