همشهری آنلاین: دو فروشگاه اصلی توزیع مواد غذایی بریتانیا، تسکو و سینزبری نسبت به نهایی شدن وج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون احترام به توافق نهایی با این اتحادیه هشدار دادند.

مشاهده متن کامل ...