دخت گرامی (ص) که بار ها در برابردیدگان مسلمانان مورد لطف و محبت پدر خود قرار گرفته بود و وم احترام آن بانو بر همه روشن بود بر اثر جراحتی که در هجوم وحشیانه ی سردمداران جکومت بر پیکرش شریفش وارد شد به بستر بیماری آفتاد و پس از گذشته هفتادو پنج روز یا نودو پنج روز از رحلت رسول خدا (ص) چشم از جهان فرو بست. بر اساس وصیت فاطمه زهرا (س) به همسرش علی (ع) آن بانو مخفیانه و در تاریکی شب به خاک س شد حضرت زهرا (س) با این وصیت بار دیگر خشم خود را نسبت به غاصبان حق شوهرش ابراز کرد و به آنان اجازه نداد تا در مراسم دفنش شرکت کنند پس از دفن شبانه ی فاطمه (س) قبر آن عزیز مخفی ماند و هیچ جز نزدیکان ایشان از جای اصلی با خبر نشد تا نشانه ای از مظلومیت دختر شهید باشدصلوات الله علیها

مشاهده متن کامل ...