گندم از گندم بروید جو زجو قسمت سوم 279 l - m ادامه مطلب قبل : در زیر فقط به تعدادی از سازمانها، نهادها و مراکز تبلیغی کشور که اعتبارات بودجه ای سالانه خود را از خزانه ت تأمین می کنند، آورده شده است. 1 - مرکز خدمات حوزه های علمیه: 4200 میلیارد ریال 2- شورایعالی حوزه های علمیه: 4120 میلیارد ریال 3- سازمان تبلیغات ی: 2350 میلیارد ریال 4- سازمان فرهنگ و ارتباطات ی: 1800 میلیارد ریال 5- جامعه مصطفی العالمیه: 1750 میلیارد ریال 6- نهاد کتابخانه های عمومی کشور: 930 میلیارد ریال 7- سازمان اوقاف و خیریه: 800 میلیارد ریال 8- دفتر تبلیغات ی: 750 میلیارد ریال 9- کانون فرهنگی و نوجوانان: 600 میلیارد ریال 10- حوزه هنری (تبلیغات ی): 430 میلیارد ریال 11- شورایعالی انقلاب فرهنگی: 400 میلیارد ریال 12- شورای برنامه ریزی حوزه های علمیه اسان: 370 میلیارد ریال 13- شورای هماهنگی تبلیغات ی: 250 میلیارد ریال و ... در ابتدا می باید متذکّر شد که بسیاری از مراکز تبلیغی و فرهنگی کشور در اعصار گوناگون به منظور جلوگیری از استحاله شدن و مستقل ماندن از هر گونه وابستگی فرهنگی، برای تأمین نیازمندیهای خویش به ت های وقت متوسّل نمی شدند . با نگاهی به گذشته و حتّی رژیم های وابسته و بعضاً حکومت های نامشروع در ایران، علیرغم بی مهری حکومت های گذشته به مقوله فرهنگ، امّا مردم جامعه هیچگاه عنان خویش را به دست حاکمان نسپردند تا هر آنگونه که آنها بخواهند، بنابراین آنگونه رفتار کنند. میر پنج کشف حجاب کرد. با کشف حجاب توسّط میر پنج، چه اتّفاقی در جامعه ایران رُخ داد ؟ آیا میر پنج آنگونه که تمنّا می کرد، همانگونه تحصیل کرد ؟ در سالیان اخیر وضعیت بنگاههای فرهنگی در کشور به جهت وابسته بودن به ت همواره به بیراهه رفته اند. این نهادهای مبلّغ ارزشهای دینی آنچنان طریق نمودند که حتّی برای انجام امور روزانه خویش به ت وابسته شدند. مسئله وابستگی لجام گسیخته نهادها و سازمانهای تبلیغی دینی به ت بالاخص در سالیان اخیر وضعیت باید های نهادینه ش ...

مشاهده متن کامل ...