چند روز پیش اسب سفیدم رو جلوی ساختمونمون پارک کرده بودم خواستم از پارک خارج شم یهو دیدم اسب سفیدم با سپر عقب رفته تو در یه وانت بار وحس مدل داده به در سمت راننده وانت بار ! البته به اسم سفید م م خط هم نیفتاده بود..ولی الاغ پیر بدجوری خطخطی شده بود..معمولا اینطوریه! اصلا ندیده بودم وانت بار و.. خدایا این وانت بار کی اومد؟ از راننده اش عذرخواهی و بهش حق دادم....خودمو گذاشتم جای راننده اگر ی بمن میزد این آ سالی ریز ریزش می ....گرفتم راننده وانت بار رو ماچ !! چیه؟ خدایا خداوندا شانس ما رو ببین!!!! بجای اینکه منو به هوای کنفرانس یا نمایشگاهی بفرستی آلمان و بووووووق بوووووووووق ، من باید راننده وانت ماچ کنم؟ خدایا این انصافه آخه؟ این درسته؟ در هر صورت بهش گفتم هر چی خسارتت شده به عهده خودم..شماره هامونو رد و بدل کردیم و رفت نشون داد نهایتن 150 براش کارت به کارت ..کلی هم حلالیت طلبیدم نتیجه اخلاقی: اسب سفیدم دقت کن! (کور علی خناس هم خودتونید!)

مشاهده متن کامل ...