بسم رب الشهر رمضانآغاز میکنم عاشقانه میان خودم و خودت را بادعای افتتاح به هرخطی از دعاکه چشم میدوزم چشمانم خیس میشود از اشکی که گناه کاری ام را به رخم میکشد و درهر خط مرا بیش از بیش شرمنده میسازد که چون مرا به ضیافت بزرگ خویش راه دادی و برسر سفره ی کرامت و بخشش خویش نش .... و من حال که به روز های آ ماه مبارک نزدیک میشویم همان روسیاهی هستم که بوده ام. خدایا چگونه شکرش را به ج اور که لایق مهمانی ات نبودم ولی مرا خو چگونه سربالا کرده وبگویم که بنده ی توام... اللهم ارحم عبدک الجاهل وجد علیه بفضل احسانک.. الهی بالحسین العفو... دلنوشت...طلبه نوشت: خدایا... به حق محمد وآلش قسمت میدهم درآ ین روزهای #ماه-رمضان مارا ازاین سرگردانی نجات ده و مارا عفو فرما ونگاه مهربانت را از ما نگیر که سیه ورزی را د ی خواهد داشتخدایا رزق و روزی #محرم امسالمان را در #ماه-مبارک عطا فرما... ان شاءالله... ماس دعا

مشاهده متن کامل ...