آزمون مدارس نمونه تی مرکزی 96 - 97 در پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم صبح روز 9  تیر بصورت هماهنگ در استان مرکزی برگزار شد . هدف از این آزمون شناسایی دانش آموزان مستعد برای تحصیل در مدارس نمونه تی مرکزی در پایه های هفتم ( متوسطه دوره اول ) و دهم ( متوسطه دوره دوم ) است که هر ساله توسط اداره آموزش پرورش مرکزی برگزار می شود . از آنجایی که ثبت نام آزمون نمونه تی 96 - 97 بصورت استانی برگزار شد بنابراین نتایج آزمون نمونه تی هم بصورت مجزا اعلام خواهد شد . در این مقاله قصد داریم راهنمای اعلام نتایج آزمون نمونه تی مرکزی 96 – 97 را به همراهزمان و نحوه مشاهده نتایج ارائه کنیم .” نتایج نمونه تی استان مرکزی بصورت اینترنتی اعلام می شود “ ادامه مطلب...

مشاهده متن کامل ...