شعر خوانی| کاش کمی گریه مجالم دهد شاعر ولایی محسن سلطانی دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر خوانی| ی م ع حرم شاعر ولایی محسن سلطانی دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روضه خوانی حضرت زهرا(س) دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمینه| بی تو زهرا روز من شب نمیشه پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| سرمو رو خاک پای تو میزارم دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| دیده آنگاه که با اشک ملاقات کند دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شور| به جلال و عزت خدا قسم پیشنهاد دریافت

مشاهده متن کامل ...