حاضرم برای من نباشی اما حاضر نیستم برای ی دیگر باشی درکم بالاست اما در این مورد حس میکنم حتی 1% هم درک ندارم کاش یکی مرا درک میکرد نیاز به درک دارم آری شاید حق با دیگران است اما نمیتوانم عشق و زندگیم را با یک دلیل ساده ی قسمت نبود از دست بدهم خدایا صدایم را بشنو خیلی دل کوچک شدم حتی طاقت لحظه ای دور ماندن از او را ندارم چگونه فراموشش کنم....

مشاهده متن کامل ...