پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

سراب امید
درخواست حذف اطلاعات
نمیدونم چه حسیه هروقت میام خونه حس میکنم یه سایه دنبالمه! خیلی حسش واقعیه! همیشه پشت سرمه.. حس میکنم داره نگاهم میکنه! اما همینکه برمیگردم تا ببینم واقعیه یا نه..اون حس از بین میره و اون سایه انگاری غیب میشه!! نمیدونم!..اما حس میکنم هروقت اینجام تو هم هستی! داری آروم توی سکوت، با چشمای خیس منو نگاه میکنی! حس میکنم اینجایی و دوس داری اسممو صدا کنی..! نور امید عجیبی تو وجودم شروع میکنه سوسو زدن! اونوقته که با تمام وجودم خدارو صدا میزنم و میگم:"یعنی میشه معجزه ای اتفاق بیفته و نفسم برگرده؟!". میدونی؟!.. آخه این روزا خیلی تشنمه!!! تشنه ی یک جرعه از نور امیدم!! اون روز که تو بودی، مال من بودى، کنارم بودى با اینکه فاصلمون زیاد بود، اون روزا زندگیم پر از امید بود..وجودم سراسر نور امید بود.. اما حالا؛ دم به دم سرابِ امید میبینم!!! میدوم سمتش و تا بهش میرسم.. نیست میشه!! با خودم میگم فردا میام و تا درِ خونه رو باز میکنم، چشمم به عشقم میفته که چشمای غرق در انتظارشو به در دوخته..! آخ که این سرابِ امید داره منو میکشه...!

مشاهده متن کامل ...
حجتم با من بمون تا آ دنیاااا
درخواست حذف اطلاعات
همـــــه آدم ها ...بودنشان دلت را گرم نمیکند ،و با رفتنشان دلت نمیگــیرد ...اما بعضی ها فرق دارند ...وقتی وارد زندگی ات میشوندهمه جاهای خالی را پر میکند...دوست داری همیشه کنارت باشند..از نگاه شان سیر نمیشوی ..تعدادشان زیاد نیست ،این آدم ها را نبـــاید از دست داد ،این آدم ها دوست داشتنی اند ..انگیــــــزه زندگی اند ...باید همیـــــــــشه باشندتا آخــــــــر دنــــــیا ...

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
تحقیق وبررسی در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی جهاد کشاورزی سمیرم ع نمیشن بدم بررع کتابای ع معلم روستای تیبشان 13ابان کامل ترین مجموعه آموزش اندروید یک لیتر چقدر اب است ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته ی ی عمران مدیریت منابع آب سراسری و آزاد ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته ی مدیریت تی سراسری و آزاد سقف برداشت از خودپردازهای بانک توسعه صادرات ایران در ایام نوروز افزایش یافت قربانش برم هفته به هفته ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ی مکانیزاسیون کشاورزی سراسری و آزاد آموزش دیوار پوش اپو ی ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد ی مکانیزاسیون کشاور شفیع دیوانه قوماندان مالک اشتر بابه مزاری تحقیق درباره گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق تجدید ارزی داراییها و قوانین جدید ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی سراسری و آزاد ب د عایید ما را نیز لطفا همین بدویید ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی سراسری و ظرفیت پذیرش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست سراسری و
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.