می گوید، "بعد از این سفر چهار روزه، یه روز می مونم خونه تا خستگیم در بره و بعد می رم سرِ کار." و البته تا وقتی زمان رفت، و برگشتی که 4 ساعته، بیش از 10 ساعت طول می کشه ، اوضاع بر همین منوال است. تازه،با این اوضاع رانندگی و کلافه گی ناشی از ترافیک جاده ها، وقتی بدون حادثه به خانه برسیم کلی هم باید خدا را سپاسگزار باشیم. از تلفات جاده ای این تعطیلات آماری ندارم، اما شاید این کمپینی* که راه افتاده، یکی از اه ش همین کشته شدن همنوعانمان در جاده ها باشد! *stop killing your fellow beings کشتار همنوعان را متوقف کنید

مشاهده متن کامل ...