بنام خدا زندگی هر انسان، نیاز به تغییرهای ریزودرشت دارد و اگر این تغییرها آگاهانه باشد همیشه شیرین و بادوام خواهد بود درواقع تغییر و تحول را باید هرروز جز عادات مثبت خود قرارداد تا تولد درونی خود را تجربه کنیم. بیرون خبری نیست! چقدر به دنبال تأیید مهر طلبانه از دیگران بوده ای؟ چه عواملی این ترس را در تو بجود آورده است؟ ترس از تأیید نشدن، ترس از ترک شدن، ترس از ترد شدن، تو که همیشه در حال ترس از ناخودآگاهی! با ترس که نمی توان سراغی از عزت نفس گرفت! نقطه تاریک زندگی، همین ترس آدم هاست. وقتی ترس باشد، جهل و افات خودنمایی می کند. فرهنگ ترس در تمام روزنه های امید رسوخ می کند. هر انسانی اغلب مجموعه ای از ترس ها را دارد. تو می خواهی به هر قیمت شده دیگران تو را تأیید کنند، حاضر هستی خوار و ذلیل شوی، اما ی به تو نگوید «دوستت ندارم» تو نیازی شدید به تأیید داری. تأیید برای تو امری حیاتی است. عادت تو به هم می خورد و عشق واقعی را نمی توان تجربه کنی، چون ترس در نگاهت خانه کرده است. یکی از نشانه های فرد دارای عزت نفس «گرفتن تأیید از دیگران» است. نظر تو باید بسیار مهم باشد. نظر دیگران ارزش دارد مهم این است که تو را بالا برند و چه پایین، ذات و ماهیت درونی تو تغییر نخواهد کرد، فقط کمی باد تو پر و خالی خواهد شد. از طبیعت این معرفت را بیاموز. هیچ جزئی از طبیعت منتظر جزئی دیگر نیست، همه آن ها خود خوشان هستند. از امروز به دنیای درون خود سری بزن! سخت است. درون انسان مسیری مبهم و پر حیرت است و به مربی و راهنما نیاز دار، مهم این است که به «خودشناسی» برسی. اگر به درون نگری اعتقاد پیدا کنی، به درکی عمیق از تغییر، عزت نفس و اعتمادبه نفس خواهی رسید. خودت را از اعماق قلبت تنظیم کن و این همه پای نظر دیگران را وسط نکش! بخشی از سرخوردگی تو از همین جا ریشه می گیرد. از قلب خود دستور بگیر، نه از دوست داشتن و بغض دیگران! حد تعادل را بین نظر خود و دیگران در نظر بگیر! کمی هم به نظرات و احساسات خودت ...

مشاهده متن کامل ...