"به نام ایزد منان" خلاصه نویسی سی دی امواج به نگهبانی و ی جناب آقای دژاکام جناب در این سی دی فرمودند: اگر عمر انسان 30000 روز باشد 10000 روز آن در خواب میگذرد و 5000 روز آن در کودکی و بیماری که می ماند 15000 روز دیگر که همه انسان های بالغ و عاقل دوست دارند این 15000 روز را بسیار خوب و شاد سپری کنند. بدین وسیله باید تفکراتمان, رفتارمان, حرکاتمان و کردارمان طوری باشد که ما را به این سو هدایت کند. یک نکته مهم در زندگی افراد خود دوست داشتن است. شخصیت انسانها تا 5 سالگی ساخته می شود و بچه خود نقشی در این موضوع ندارد نقش اساسی بر عهده پدر و مادر است, و بیشترین سهم بر دوش مادرهاست, همه پدرها و مادرها بچه هایشان را دوست دارند اما ندانسته بدترین جنایت ها را در حق فرزندانشان انجام می دهند. وقتی بچه ها را می زنیم, آنها را مقایسه می کنیم و به آنها توهین می کنیم بزرگترین مشکلات را برای او به وجود می آوریم, ناخود آگاه نقش های منفی در سر آنها میگزاریم و بر ع آن اگر به بچه ها فرصت حرف زدن بدهیم و اجازه تصمیم گیری به او بدهیم دلش می خواهد آن را بروز دهد به طور کلی افراد در شرایط مطلوب و نامطلوب بزرگ می شوند. از نظر روانشناسان یک فرد معتاد اگر بخواهد نجات یابد باید روش ذهنی خود را از منفی به روش مثبت تبدیل کند. در کنگره 60 هم همینگونه عمل می شود. جهان مملوء از امواج است یعنی هر چه در جهان ستی است همش روی موج هستش یعنی حتی خود ما اگر شکافته بشیم بر روی موج سوار هستیم و همین طور سنگ, کوه, کره زمین و هر ماده دیگری که به ذهن شما می رسد. ما امواجی بوده ایم که فشرده شده ایم و تبدیل به جسم شدیم برای انجام هر کاری فقط نیاز به یادگیری تئوری نیست بلکه باید آن را عملا تجربه کند و به فرض مثال یک آدم سالم تا دچار اعتیاد نشود نمی تواند یک فرد معتاد را درک کند و همین طور فردی که می خواهد موج سواری یادبگیرد تا چند بار به زیر آب نرود و آب شور نخورد موج سواری یاد نمی گیرد/. مسافر علی

مشاهده متن کامل ...