بی تو ترک برداشته ام و به هر بهانه ای ، دلم می شکند ،گاهی گم می شوم پشت پنجره ها و سکوتم را بغض می کنم تا نشنوند صدای ش تنم را * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * میدونی چرا میگن بنی آدم اعضای یکدیگرند؟ چون یکی مثل تو میاد میشه قلب من * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * لحظه هایی هست که دلم واقعاً برایت تنگ می شود. من اسم این لحظه ها را "همیشه" گذاشته ام * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * آن روز ها صدای تو در گوشم می پیچید و خوابم می کرد این شب ها صدای تو در دلم می پیچد و بیدارم می کند * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مشاهده متن کامل ...