خوراکی که انسان می خورد همچون بذری است که در زمین ریخته می شود، اگر حلال و پاکیزه باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است ظاهر خواهد شد.  در نگاه ، اقتصاد موضوع بسیار مهمی است و به آن بسیار توجه شده است؛ چرا که نیاز های بدن و جسم انسانی از این راه تامین می شود و پاکی و ناپاکی لقمه بر فکر و شه و ایمان و باور های قلبی او تاثیر مستقیمی به جا می گذارد؛ چنانکه حسین (علیه السلام) خاستگاه شقاوت مردم کوفه را لقمه های حرام می داند. اصولا دستاورد ها و درآمد های انسانی بیانگر شخصت هر انسانی است. به این معنا که هر چه انسان ب می کند، نشان می دهد که دارای چه شخصیتی است و همچنین آینده او را تعیین می کند. از این رو در روایات بسیاری به انسان ها سفارش شده به طعام و خوراکی که جسم و روح از آن بهره مند می شود دقت بسیار کنند که شخصیت و سرنوشت انسان در گرو آن است.در بیانی خداوند این موضوع را این گونه بیان می کند: «ای مردم! از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است، بخورید و پیرو برنامه های نشوید که البته او با شما آشکارا دشمنی دارد». (۱)در جایی دیگر می خوانیم که: «یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا»: ای فرستادگان! از غذا های پاک بخورید و عمل صالح انجام دهید. (۲)از ترتیب دو جلمه «از غذا های پاکیزه بخورید» و «عمل صالح انجام دهید» به دست می آید که غذای حلال زمینه را برای اعمال صالحه مهیا می نماید.   تأثیر لقمه در دیندار بودن در بیانی صادق (علیه السلام) می فرمایند: «لا تَدَعْ طَلَبَ الِّرزْقِ مِنَ الحَلالِ، فَاِنَّهُ وَ عَوْنٌ لَکَ عَلی دینکَ»: طلب روزی حلال را فرو نگذار، که روزی حلال تو را در دینداری کمک می کند. (۳)از این روایت به دست می آید، انی که در اعتقاداتشان سست شده اند و در بسیاری از دستورات دینی سهل انگاری می کنند، این ح ریشه در رزق و روزی آنان دارد، چنانچه اگر روزی، حلال بود انسان را بر فرامین الهی یاری می نمود. ب روزی حلال سخت استقال النبی (صلی ا ...

مشاهده متن کامل ...