زمانی که بشیر خبر ی کربلا را به مدینه آورد حضرت ام البنین (س) آمد و بشیر خبر شهادت فرزندانش را دادند ،اما ایشان درباره حسین (ع) سوال می د. حجت ال و المسلمین محمود ریاضت در خصوص شخصیت حضرت ام البنین(س) گفت: درباره شخصیت حضرت ام البنین(س) همان تعبیری راباید گفت که المومنین علی (ع) به عقیل برادرشان می فرمایند: من یک خانمی می خواهم که اولا با اص باشد دارای خانواده اصیل باشد به تعبیر ما ایرانی ها سر سفره پدر و مادر بزرگ شده باشد. ویژگی دوم شجاع باشد زنی که شجاعت و شهامت داشته باشد چرا که ویژگی هایی که از مادر به فرزند می رسد خیلی بیشتر از ویژگی که پدر به فرزند می رسد . وی ادامه داد: نکته سوم که علی می فرمایند این است که در تعلیم و تربیت فرزندانش متخصص باشد و نکته چهارم با وقار، با احیا و با عفت باشد و زمانی که عقیل برادر علی(ع) به دنبال چنین خانمی می گردد حضرت ام البنین (س) را به علی(ع) معرفی می کنند البته اسم ایشان فاطمه است و بعداز ازدواج کنیه ایشان ام البنین (س)می شود. به خاطر اینکه خداوند چهار پسر از المومنین(ع) به ایشان عطا می کنند نام ایشان را ام البنین (س)می گذارند. حجت ال ریاضت در خصوص رشادت های حضرت ام البنین(س) ادامه داد: یکی از تعاریف رشادت این است که خیلی مقاوم ،حلیم و صبور باشد و در موارد مشکلات و مصائب تامل بالایی داشته باشد بعد از واقع کربلا حضرت ام البنین(س) با توجه به اینکه چهار فرزندشان در کربلا به شهادت رسیدند واقعیت اینجاست به هر مادری خبر شهادت چهار فرزند در یک روز بدهند خیلی طاقت فرساست اما حضرت ام البنین (س) با آن رشادتی که داشتند نه تنها این خبر را تحمل د بلکه این مصیبت را در برابر مصیبت حسین (ع) کوچک می دیدند زمانی که بشیر خبر ی کربلا را به مدینه آورد حضرت ام البنین (س) کنار بشیر آمد و ایشان خبر شهادت فرزندانش را دادند ،اما ایشان از بشیر درباره حسین (ع) سوال می د و اعتنایی به خبر شهادت فرزندان خود ن د زمانی که بشیر خبر شهادت حسین (ع) را گفتند حضرت ام ...

مشاهده متن کامل ...